Harvey House

thêm màu sắc cho sinh động không gian

Được làm từ ván MFC phủ laminlate và tấm acrilic bóng gương cao cấp. Ngoài cách thiết kế đơn giản tiện dụng thì chúng ta có thểm điểm thêm màu sắc để cho sinh động không gian sống của mình hơn

Share

Dự án khác